Tel.: 583 311 349

Foniatrická ordinace Šumperk
M.R.Štefánika 3 - vchod A, 1. patro

FONIATRICKÁ AMBULANCE V PROVOZU

Ordinace je v provozu , termíny objednaných vyšetření platí.

Přicházejte do čekárny až na čas objednání.
Prosíme doprovod, aby se nezdržoval v čekárně. Vyjímku tvoří doprovod 1 osoby u dítěte do 18 let.

Děkujeme za pochopení.