Tel.: 583 311 349

Foniatrická ordinace Šumperk
M.R.Štefánika 3 - vchod A, 1. patro

Vady hlasu

Provádíme komplexní vyšetření celého hlasotvorného ústrojí s využitím videoendoskopických metod, především videoendolaryngoskopie a videoendolaryngostroboskopie, funkční hlasové testy.