Tel.: 583 311 349

Foniatrická ordinace Šumperk
M.R.Štefánika 3 - vchod A, 1. patro

Vady řeči

Může se jednat o vadu řeči či sluchu či skrytou rozštěpovou vadu. Vaše dítě by mělo být co nejdříve odborně foniatricky vyšetřeno, časná diagnostika a individuálně navržené terapeutické postupy minimalizují komunikační deficity, které si vaše dítě ponese do života, výběrem vhodného vzdělávacího zařízení ušetříte své dítě možných neúspěchů a zklamaní ve škole.